7 ويژگي مهمي كه براي انتخاب نام شركتتان بايد در نظر داشته باشد!

نامي كه شما براي شركتتان انتخاب مي كنيد يكي از مهم ترين پارامترهايي است كه مي تواند تعيين كننده ميزان موفقيت و يا شكست يك شركت باشد. شركتي كه داراي نام مناسبي است شانس بيشتري را براي موفق شدن نسبت به شركتي كه داراي نام مناسبي نمي باشد دارد. بنابراين در صورتي كه شما دوست داريد تا كاري كنيد كه شركتتان در كارش موفق شود بايد نام مناسبي را براي آن انتخاب كنيد. البته در هنگام انتخاب كردن نام براي شركت بايد به موضوعات مختلفي توجه كنيد. از جمله اينكه شما بايد بررسي كنيد كه ميزان ارتباط نامي كه براي شركتتان انتخاب مي كنيد و كاري كه شركتتان انجام مي دهد به چه ميزان است. همچنين نامي كه براي شركتتان انتخاب مي كنيد بايد نامي ساده باشد و همچنين اين نام بايد تا جايي كه ممكن است كوتاه باشد. (به اين دليل كه بكار بردن نام طولاني براي شركت مي تواند منجر به پايين آمدن كيفيت آن و در نتيجه منجر به پريدن مشتريان شود). بنابراين موارد زيادي است كه به هنگامي كه مي خواهيد نامي را براي شركتتان انتخاب كنيد بايد اين موارد را درنظر داشته باشد. البته در ابتداي كار، ممكن است به نظرتان انتخاب كردن نام مناسبي براي يك برند و يك شركت كار آساني باشد ولي حقيقت اين است كه اين كار به اين آساني ها هم كه فكر مي كنيد نيست و ممكن است مشكلات زيادي در سر راه افرادي كه مي خواهند براي شركتشان يك نام مناسب انتخاب كنند قرار داشته باشد. نامي كه شما براي شركتتان انتخاب مي كنيد بايد داراي ويژگي هاي مختلفي باشد كه در اين پست قصد داريم تا 7 تا از ويژگي هايي كه نام برند بايد داشته باشد را به شما ارايه كنيم:

1) نامي كه براي شركت انتخاب مي كنيد بايد انعكاس دهنده اولويت هاي مشتريانتان باشد.

يكي از مهم ترين نكته هايي كه بايد در انتخاب كردن نام يك شركت به آن توجه كنيد اين است كه نامي كه براي شركت انتخاب مي كنيد بايد به گونه اي باشد كه مشخص كننده هويت اين شركت باشد. در حقيقت اين نام بايد نشان دهنده و انعكاس دهنده هويت برند شما باشد و تا حدود زيادي بايد فرهنگ سازماني شركت شما را نشان دهد. مشتريان بايد با خواندن نام شركت شما اطلاعاتي را درباره كاري كه شركتتان انجام مي دهد و يا هويتي كه برندتان دارد بدست آورند. همچنين نامي كه شركتتان دارد بايد انعكاس دهنده اولويت هاي مشتريان شما باشد. در حقيقت شما بايد با ايجاد كردن اين نام تا جايي كه مي توانيد نشان دهيد كه قرار است چه فرآورده ها و يا خدماتي را به مشتريانتان ارايه كنيد.

2) نامي كه براي شركت انتخاب مي كنيد بايد پايدار باشد.

پايدار بودن هم يكي ديگر از ويژگي هايي است كه نامي كه شما براي تجارتتان انتخاب مي كنيد بايد داشته باشد. نامي كه شما امروز براي تجارتتان انتخاب مي كنيد بايد به گونه اي باشد كه شما از داشتن آن امروز خوشحال باشد؛ از داشتن آن فردا خوشحال باشيد و از داشتن آن حتي بيست سال ديگر هم خوشحال باشيد! بنابراين به هنگامي كه مي خواهيد براي شركتتان نامي انتخاب كنيد بايد حتما به اين موضوع هم توجه داشته باشيد كه نام اين شركت بايد به گونه اي باشد كه شما احساس كنيد كه اين نام براي شما پايدار است و سال ها بعد از اين هم اين نام همچنان براي شركت شما جذاب مي ماند و شما مي توانيد به اين نام توجه كنيد و از داشتن اين نام لذت ببريد. پس نامي را انتخاب نكنيد كه مدتي بعد مجبور به تغيير دادن آن شويد!

3) نامي كه براي شركت انتخاب مي كنيد بايد ساده باشد.

ساده بودن نيز از ديگر ويژگي هاي نامي است كه شما براي برندتان انتخاب مي كنيد. نامي كه براي برندتان انتخاب مي كنيد نبايد پيچيده باشد به اين دليل كه در صورتي كه براي برندتان نامي پيچيده انتخاب كنيد نمي توانيد ارتباطي را كه بايد و شايد با مخاطبين و مشتريانتان برقرار كنيد و به همين دليل دچار مشكلات مي شويد. افرادي كه در اين زمينه تحقيق مي كنند بر اين اعتقاد مي باشند كه نامي كه شما براي برند و شركتتان انتخاب مي كنيد بايد به گونه اي باشد كه از طريق مفهوم با مشتريانتان ارتباط برقرار كند و علاوه بر همه اين ها بايد به گونه اي ساده باشد و هجي كردن آن راحت باشد تا افراد بيشتر آن را درك كنند. در صورتي كه نامي كه براي برندتان مورد استفاده قرار مي دهيد چنين خصوصيتي را نداشته باشد نمي توانيد انتظار داشته باشيد كه نام باكيفيتي براي شركتتان باشد. بنابراين ساده بودن را حتما درنظر داشته باشيد و سعي كنيد نامي را براي برندتان انتخاب كنيد كه مشترياني كه با آن مواجه مي شوند بتوانند به آساني آن را هجي كنند.

4) نامي كه براي شركت انتخاب مي كنيد بايد مرتبط با شركتتان باشد.

اين نكته يكي از مهم ترين نكته هايي است كه شما بايد درنظر داشته باشيد. نامي كه شما براي تجارتتان استفاده مي كنيد بايد ارتباط زيادي را با تجارتتان و كاري كه شما انجام مي دهيد داشته باشد. در صورتي كه از نامي استفاده كنيد كه چنين ارتباطي را ندارد نمي توانيد انتظار داشته باشيد كه كسي به اين نام توجه كند. افرادي كه در زمينه روان شناسي استفاده از نام براي شركت ها تحقيق مي كنند به اين نتيجه رسيده اند كه شما به عنوان فردي كه مي خواهد براي تجارتش نامي انتخاب كند مسئول هستيد كه نامي را انتخاب كنيد كه با فعاليت هايي كه شركتتان انجام مي دهد مرتبط باشند تا مردم بتوانند با ديدن نام شما در اين شركت بدانند كه كارتان درباره چيست و به اين شيوه بتوانند به شما اطمينان كنند. شما بايد نامي را براي شركتتان انتخاب كنيد كه به طور كلي مشخص كننده فعاليت هايتان و هويت سازمانيتان باشد. به اين دليل كه يكي از بهترين شيوه هاي نشان دادن هويت سازماني به مشتريان از طريق استفاده از همين نام براي تجارت مي باشد.

5) نامي كه براي شركت انتخاب مي كنيد بايد به ياد ماندني باشد.

اين ويژگي را مي توان يكي از مهم ترين ويژگي هايي دانست كه نامي كه شما براي شركت انتخاب مي كنيد بايد داشته باشد. شما بايد براي اين شركت نامي را انتخاب كنيد كه به ياد ماندني باشد. به عبارت ديگر اين نام بايد به گونه اي باشد كه در ذهن افرادي كه مي خواهند براي اولين بار با آن روبرو شوند بماند. در صورتي كه اين نام چنين خصوصيتي را نداشته باشد؛ شانس شما براي موفقيت كمتر مي شود. تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است نشان داده است كه مشتريان از برندها و شركت هايي كه داراي نام هايي به ياد ماندني هستند بيشتر از شركت هايي كه نام هايي به ياد ماندني ندارند خريد مي كنند. البته مي توان براي اين موضوع يك دليل منطقي آورد و آن هم اين است كه علت اين خريد كردن ها به اين دليل است كه آنها خاطرات خوبي را (البته در صورتي كه شما به عنوان يك شركتي كه مي خواهد فرآورده ها و خدماتي توليد كند) از برند شما دارند و ناخودآگاه اين نام تداعي كننده اين خاطرات خوب براي شما مي شود بنابراين شما مي توانيد انتظار داشته باشيد كه در صورتي كه نام خاطره انگيزي را براي برندتان انتخاب كنيد تعداد افرادي كه از شما خريد مي كنند بيشتر شوند.

6) نامي كه براي شركت انتخاب مي كنيد بايد به گونه اي باشد كه با تغييرات آينده شركت هم تطبيق پذير باشد.

ممكن است شما يك استارت آپي باشيد كه تازه تاسيس شده ايد و امكان رشد زيادي داريد. در صورتي كه چنين است بهترين كاري كه مي توانيد انجام دهيد اين است كه نامي انتخاب كنيد كه در صورتي كه بعدا شركتتان بزرگتر شد و تغيير كرد و رشد پيدا كرد باز هم بتوانيد از اين نام استفاده كنيد! به عنوان مثال فرض كنيد شركت شما تنها كفش توليد مي كند. در صورتي كه نامي كه براي شركتتان قرار مي دهيد تنها شامل كلمه كفش باشد (و يا مشتقات آن!) در اين صورت هنگامي كه شما شركت خودتان را توسعه داديد و اقلام ديگري هم به آن اضافه كرديد (به عنوان مثال در صورتي كه شلوار و پوشاك ديگر هم به آن اضافه كرديد) نام شركتتان همچنان همان نامي است كه مرتبط با كلمه كفش مانده است. بنابراين در اين صورت مجبور مي شويد آن را تغيير دهيد! بنابراين نامي انتخاب كنيد كه در صورتي كه شركتتان رشد كرد بتوانيد باز هم از آن استفاده كنيد!

7) نامي كه براي شركت انتخاب مي كنيد بايد به گونه اي باشد كه براي استفاده از دنياي ديجيتال هم مناسب باشد.

از ويژگي هاي ديگر نامي كه شما براي شركتتان انتخاب مي كنيد اين است كه اين نام بايد به گونه اي باشد كه براي استفاده در دنياي ديجيتال هم در دسترس باشد. اين روزها، شما بايد نامي را انتخاب كنيد كه در صورتي كه خواستيد براي تجارتتان وب سايتي ايجاد كنيد بتوانيد اين نام را در كنار .com در وب سايتتان قرار دهيد. و يا اينكه اين نام بايد به گونه اي باشد كه شما بتوانيد آن را در نام اكانت شبكه هاي مجازي خودتان و مواردي از اين قبيل قرار دهيد. در صورتي كه نامي كه انتخاب مي كنيد چنين خصوصيت هايي را نداشته باشد و شما نتوانيد آن را به عنوان نام وب سايت و يا در شبكه هاي اجتماعي قرار دهيد؛ بهتر است كه آن را تغيير دهيد!

اثبات قانون جذب توسط آیات قرآن کریم

درخواست از کائنات با 10 روش برای رسیدن به آرزوها

5 راز قانون جذب که نمی دانید

كه ,مي ,كنيد ,بايد ,نامي ,شركت ,نامي كه ,مي كنيد ,انتخاب مي ,كه براي ,كه شما ,براي شركتتان انتخاب ,براي برندتان انتخاب ,انتظار داشته باشيد ,توانيد انتظار داشته

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
behinesazco venosgrafic seoicc pipepolyethylene safardarzemestan negar12 nakhlesabz sigmarayanehc fatemeshabani panjareh90